Luisteren. Hoe vaak wordt het woord in ons dagelijks leven wel niet gebruikt. “Ik luister”, “luister je wel?” of  “moet je even luisteren” zijn uitspraken van alle dag.

De Dikke Van Dale definieert luisteren als ‘met aandacht, gericht horen zodat iets tot je doordringt’ of ‘aandacht schenken aan’. Terwijl aanhoren enkel wordt omschreven als ‘met aandacht luisteren naar’. Er is dus een wezenlijk verschil tussen aanhoren en luisteren.

Als je aanhoort praat de ander, zwijg jij en stel je geen vragen. Het is niet duidelijk of hetgeen er gezegd wordt wel tot de toehoorder doordringt. Wanneer je luistert hoor je echt. Je verstaat wat de ander zegt. Je richt je aandacht tot de ander en laat de woorden doordringen. Je stelt vragen en bent empathisch. Luisteren is een actieve bezigheid, een kwaliteit. Horen wat de ander zegt.


Waarom is een luisterend oor belangrijk en hoe komt het dat een luisterend oor heilzaam kan zijn?

Doordat er wordt geluisterd ontstaat er begrip tussen de gesprekspartners. Als er iemand luistert betekend het ook dat er iemand praat. Je gedachten en problemen van je afpraten geeft veelal rust en ruimte in je hoofd. Door te praten orden je bepaalde gebeurtenissen of geeft je woorden aan gevoelens en emoties.

Audite Counseling bezit de kwaliteit van luisteren. Goed horen wat de ander zegt is het fundament voor de behandelsessies.

Voel je welkom en ga vertellen, want ik luister!